SYSTEM OCHRONY  „TARGET" s. c.

10-410 Olsztyn, ul. Lubelska 43 B

 

 

 

System Ochrony „TARGET” proponuje Państwu swoje usługi w zakresie ochrony osób i mienia.

Jesteśmy wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem wykonującym tego rodzaju zadania na terenie całego kraju. Działamy od stycznia 1995 roku.

 

Posiadamy licencję M.S.W. i A. nr L - 2076/00.

 

Świadczymy kompleksowe usługi ochrony w zakresie:

·         ochrony fizycznej osób i mienia,

·         konwojowania wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

·         monitorowania systemów alarmowych wraz z reakcją załóg interwencyjnych,

·         ochrony transportów TIR,

·         zabezpieczania imprez masowych,

·         instalacji systemów: alarmowych, kontroli dostępu, TV przemysłowej,

·         opracowywania planów ochrony,

·         szkolenia na licencje pracownika ochrony I, II stopnia,

 

Posiadamy status:

·         Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej chroniąc obiekty będące w ewidencji wojewody,

·         Zakładu pracy chronionej – umożliwia to naszym klientom korzystanie z ulgi w składce na PFRON,

 

Zadania ochronne wykonywane przez naszą firmę realizują:

·         licencjonowani, etatowi pracownicy, dysponujący wiedzą i umiejętnościami praktycznymi do wykonywania powierzonych im obowiązków.

·         Załogi nasze wyposażone są w broń palną, kamizelki kuloodporne, środki łączności wewnętrznej, a także stałą łączność z Centrum Operacyjnym kierującym pracą grup konwojowych oraz grup interwencyjnych.

·         Jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej, a także od rabunku podczas transportu.

 

Dotychczasowe doświadczenie, upoważnia nas do złożenia Państwu propozycji świadczenia naszych usług.

 

 

 

 

 

 

Designed by: TARGET – Wszystkie prawa zastrzeżone